ข่าวสาร
26 / 06 / 2017

08:20

[ประกาศ] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (27 มิถุนายน 2560)

 

ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09:00 - 13:00 น.

ทั้งนี้ การปิดเซิร์ฟเวอร์ในครั้งนี้ ทางทีมงานจะทำหารสำรองข้อมูลและปรับปรุงเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์

ขอให้ผู้เล่นออกจากเกมก่อนเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหายค่ะ


ตารางเวลา
========
08:50 - เปิดตัวนับถอยหลังการปิดเซิร์ฟเวอร์
09:00 - ปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับปรุง
13:00 - เปิดให้บริการตามปกติ

 


*** เวลาในดำเนินการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


//ทีมงาน Garena Vindictus Thailand