ข่าวสาร
03 / 07 / 2017

09:33

[ประกาศ] ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (4 กรกฎาคม 2560)

 

ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09:00 - 12:00 น.

ทั้งนี้ การปิดเซิร์ฟเวอร์ในครั้งนี้ ทางทีมงานจะทำการสำรองข้อมูลและปรับปรุงเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์

ขอให้ผู้เล่นออกจากเกมก่อนเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหายค่ะ


ตารางเวลา
========
08:50 - เปิดตัวนับถอยหลังการปิดเซิร์ฟเวอร์
09:00 - ปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับปรุง
12:00 - เปิดให้บริการตามปกติ

 


*** เวลาในดำเนินการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


//ทีมงาน Garena Vindictus Thailand