กฎ กติกา และบทลงโทษ
ข้อที่รายละเอียดบทลงโทษหมายเหตุ
1ใช้คำพูดหรือตั้งชื่อห้องหยาบคาย คำพูดไม่สุภาพ
ดูถูกเหยียดหยาม ด่าทอบุพการี
การประกาศข้อความใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เล่นท่านอื่น
รวมถึงการประกาศขายสิงใดๆ โดยไม่ใช้ค่าเงิน Gold
ทั้งภายในเกมและกระทู้
แบน ID VINDICTUS 3 วัน ถึงถาวรครั้งที่ 1 : แบน 3 วัน
ครั้งที่ 2 : แบน 7 วัน
ครั้งที่ 3 : แบน 15 วัน
ครั้งที่ 4 ขึ้นไป : แบนถาวร
2แอบอ้างเป็นทีมงาน หลอกลวง
หรือส่งลิงค์หรือเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงไปยังผู้เล่นอื่นๆ
เพื่อหวังผลหรือมีจุดประสงค์ในการกลั่นแกล้ง หลอกลวง
เอาข้อมูลเกมหรืออื่นๆ เพื่อไปกระทำการอันใดอันหนึ่ง
ที่ส่งผลให้เจ้าของ ID คนนั้นเกิดความเสียหายของข้อมูล
ของเกม
แบน ID GARENA ถาวร-
3ใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพ หยาบคาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือไม่เหมาะสมต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
แบน ID GARENA ถาวร-
4ใช้บัค หรือช่องว่างของเกมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม
แบน ID GARENA ถาวร-
5ตั้งชื่อตัวละคร หรือชื่อกิลด์ หรือชื่อทีมใดๆ ในเกม
VINDICTUS ที่ส่อเจตนาแอบอ้างเป็นทีมงาน เช่น
GARENA, GM เป็นต้น
แบน ID GARENA ถาวร-
6ตั้งชื่อตัวละคร หรือชื่อกิลด์ หรือชื่อทีมใดๆในเกม
VINDICTUS ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ หรือหยาบคาย
ตักเตือนให้เปลี่ยนชื่อภายใน 7 วัน - แบน ID VINDICTUS ถาวรครั้งที่ 1 : ตักเตือนให้ทำการเปลี่ยนชื่อภายใน 7 วัน
ครั้งที่ 2 : แบน ID VINDICTUS ถาวร
7 ใช้ช่องโหว่หรือ BUG ของเกม แสวงหาผลประโยชน์ หรือ ขายสิ่งของ หรือ เงินในเกม ด้วยเงินจริงแบน ID GARENA ถาวร -
8แอบอ้างเป็น GM หรือทีมงาน Vindictus หรือ ให้ข้อมูลเท็จ แก่เจ้าหน้าที่แบน ID GARENA ถาวร-
9พยายามใช้โปรแกรมช่วยเล่น,
หรือพยายามใช้โปรแกรมเพื่อเจาะระบบเกม VINDICTUS
แบน ID GARENA ถาวร-